Pellet

Pellet

Pellet, który państwu mamy do zaoferowania jest pelletem powstałym poprzez sprasowanie pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych (trociny, wióry i zrębki). Przy tym procesie nie są używane lepiszcze, ponieważ lignina, która jest jednym z podstawowych składników drewna, podczas podgrzewania wykazuje właściwości kleju. Dzięki temu gdy pellet jest palony w domu nie odczuwa się nieprzyjemnych zapachów. To ekologiczne biopaliwo jest tak ekonomiczne, że instalacja kotła do pelletu jest naprawdę opłacalna, a także gdy istnieje chęć wymiany istniejącego już kotła, to nie ma potrzeby na zmianę lub przebudowę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Teraz na rynku są dostępne nowe kotły bezobsługowe, dzięki którym używanie pelletu staje się coraz łatwiejsze, a zarazem przyjemniejsze. Pellet ze względu na swój kształt, czyli mocno sprasowane wałki o gładkich ściankach opiera się wszelkim procesom gnilnym, nie przyswaja wilgoci z otoczenia co mogłoby spowodować obniżenie jego kaloryczności. Należy zwrócić uwagę, że cieszy się on wysoką wartością energetyczna, która oznacza szybkie oddawanie ciepła, a co za tym idzie szybkie ogrzanie kotła czy piecyka kominkowego. Kolejną bardzo ważną cechą jest to co się dzieje podczas palenia pelletem. Nie jest produkowany dwutlenek węgla, a także produkcja dwutlenku siarki jest znikoma, co oznacza, że pellet jest bezpiecznym ekopaliwem dla nas i dla środowiska. Po spaleniu 1 tony pelletu pozostaje nam do 5 kg popiołu co stanowi 0.5% zawartości popiołu w pellecie, który składa się jedynie z substancji mineralnych, zatem możemy go wykorzystać jako nawóz ogrodniczy. Warto jeszcze dodać, że pellet, który tak dobrze się pali jest w pełni odporny na samozapłon, co mogłoby skutkować pożarem.

 

Przechowywanie pelletu

Nie bez przyczyny pellet został okrzyknięty biopaliwem XXI wieku. Należy on do najbardziej uniwersalnego paliwa stałego, surowiec odnawialny i biologicznie neutralny. Jego niewielka i jednolita forma oraz zagęszczenie i twardość powodują,że jest w stanie wytrzymać każdy transport i być przechowywany kilka sezonów.

Pellet ma zazwyczaj 6mm lub 8mm średnicy i długości odpowiednio 30mm i 40 mm, dzięki czemu jest bardzo łatwy w automatycznym podowaniu jak i kontrolowaniu spalania. Jego duże zagęszczenie, bo 1 tona pelletu mieści się nawet w 0.7m3 kubatury daje dużo korzyści w przewożeniu jak i magazynowaniu tego ekopaliwa. Przy takiej gęstości można zauważyć, że pellet zajmuje niewiele miejsca, co ma znaczenie podczas niewielkiej ilości dostępnej powierzchni. Twardość pelletu powoduje, ze się on nie kruszy i nie pyli zarówno podczas transportu jak i podawania,co również przynosi sporo korzyści, zarówno producentom jak i kupującym.
Biologiczna neutralność pelletu wraz z jego niską wilgotnością na poziomie ok. 6-10%powodują, że jest przystosowany do długoterminowego (nawet kilkusezonowego) magazynowania. Oczywiście należy pamiętać, że pellet powinien znajdować sie w pomieszczeniu suchym i wietrzonym.
Aby wybrać miejsce do składowania pelletu trzeba wziąć pod uwagę jego szybki i nieuciążliwy załadunek. Następnie można zakupić dopasowany zbiornik , lub też przystosować pomieszczenie (np. piwnica) do magazynowania pelletu. Należy uważaćprzy zakupie pelletu w workach, by opakowanie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Istnieje również możliwość składowania pelletu luzem,jednak wówczas należy przygotować odpowiednią przestrzeń magazynową (najlepiej o powierzchni mieszczącej ok.3 ton), przyłącze dla cysterny oraz cyklon, który będzie usuwał pyły jakie powstały podczas rozładunku paliwa.